Metoda Montessori

M

Maria Montessori

Włoska lekarka i pedagog, która stworzyła unikatową metodę pracy z dzieckiem. Bazując na wnikliwym zgłębianiu filozofii edukacji, psychologii i antropologii jednocześnie eksperymentowała dopracowując materiały edukacyjne dla dzieci. Jak się okazało niedługo później zaprezentowane przez nią rozwiązania pedagogiczne przyniosły niespotykane efekty, a jej metoda obecnie stosowana jest na całym świecie zyskując międzynarodowe uznanie.

W metodzie Marii Montessori ważne jest:

  • specjalnie przygotowane otoczenie – pomoce dopasowane do dzieci, proste, ale zachęcające do pracy i osiągania kolejnych wyzwań
  • naturalne pragnienie wiedzy – dzieci mają wrodzoną chęć do nauki, a proces ten zachodzi samoistnie w specjalnie przygotowanym do tego otoczeniu
  • nauczanie na konkretach – dzieci uczą się przez dotyk i doświadczanie
  • fazy wrażliwe – okresy w których dziecko okazuje szczególne zainteresowanie jakimś rodzajem aktywności
  • pochłanianie wiedzy – naturalna potrzeba uczenia się która przebiega w sposób samoistny
  • wolność i granice – wszystkie aktywności przebiegają w atmosferze swobody i harmonii w ramach przyjętych reguł i wzajemnego szacunku
  • niezależność i odpowiedzialność – dziecko uczy się samodzielności jednocześnie biorąc odpowiedzialność za siebie i otoczenie
  • rozwój indywidualny – każde dziecko rozwija się według swojego wewnętrznego harmonogramu
  • szacunek – wzajemne kontakty odbywają się z poszanowaniem innych
  • obserwacja – to podstawa pedagogiki Marii Montessori, nauczyciel to uważny i czujny przewodnik, który jest blisko i organizuje stymulujące otoczenie
Image